About

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů pořádá u příležitosti 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze workshop, který je zaměřen na prezentaci prací zejména studentů doktorských studijních programů, jejichž disertace se týkají translatologických témat, a to bez ohledu na filologickou oblast.

 

Tematické okruhy:

  1. Dějiny překladu.
  2. Literární překlad.
  3. Intersemiotický a audiovizuální překlad.
  4. Odborný překlad.
  5. Počítačem podporovaný a strojový překlad.
  6. Tlumočení jako služba: kvalita tlumočení a úloha tlumočníka
  7. Didaktika překladu a tlumočení v současném digitálním světě
  8. Korpusová lingvistika a překlad.
  9. Etické problémy překladu a tlumočení, např. v souvislosti s aplikací nových technologií.

 

Termín konání: 22.–23. 11. 2018

Termín pro odevzdání abstraktů příspěvku: 3. 9. 2018

Termín pro sdělení o přijetí/nepřijetí příspěvku a předběžný program workshopu: 30. 9. 2018

Místo konání: Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1

Jazyky: čeština/slovenština, angličtina

Konferenční poplatek: 1000, Kč, 40 euro

 

 

Ubytování pro mimopražské uchazeče bude zajištěno na kolejích Univerzity Karlovy, hradí účastník.

Průměrná cena: 375 Kč/noc v jednolůžkovém pokoji; 340 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím.