Registrace

Přihlášku naleznete pod tímto odkazem.

Vyplněnou přihlášku zasílejte na cestytranslatologie@ff.cuni.cz.