Program

Čtvrtek 22. 11. 2018

8:00 Registrace / Registration
9:00 Oficiální zahájení / Welcome address
9:30 Key-note speech: PhDr. et Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Translation Manuals and Styleguides within the Context of Institutional Translation
1. Intersemiotický a audiovizuální překlad  / Intersemiotic and Audiovisual Translation
10:30 Vedrana Čemerin: A Process-oriented Study of Revision and Quality Assurance in Subtitling
10:45 Matouš Hájek: Překladovost ve filmu: (ne)viditelnost literárních předloh ve filmových adaptacích
11:00 Zuzana Jánošíková: Kresba slovami alebo Čo všetko v skutočnosti (ne)komentuje audiokomentár pre nevidiacich?
11:15 Mária Koscelníková: Súčasný stav lokalizácie videohier na Slovensku
11:30 Jana Ukušová: Analýza slovenskej a českej verzie audiovizuálneho diela Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
11:45 Diskuse / Discussion
12:15 Pauza na oběd / Lunch break
2. Tlumočení jako služba: kvalita tlumočení a úloha tlumočníka / Translation and Interpreting Services: Quality and the Mediator’s Role
13:15 Eva Obrátilová: Tlumočení jako služba Asistenční infolinky CHČR
13:30 Marie Přibylová: An Old Story Made New: Relay Interpreting between Czech Sign Language and Spoken English
13:45 Arben Shala: Cultural Translation: Translating Customary Law-related Language Embedded in Spoken Word
14:00 Aneta Mandysová: Tlumočnické strategie a porozumění výchozímu projevu a jeho tlumočení
14:15 Lucie Podlucká: Tlmočnícky proseminár ako priestor pre rozvoj tlmočníckych zručností
14:30 Diskuse / Discussion
15:00 Pauza na kávu / Coffee break
15:30 Key-note speech: Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.: New Trends in Interpreting Research and the Market
3. Korpusová lingvistika a překlad / Corpus-based Translation Studies
16:30 Alina Busila: Fixity of Lexical Expressions in Notary Documents as a Pattern of Quality in Translation
16:45 Yingying Ding: Corpus-based Translation Studies: State of the Art and Progress
17:00 Harika Karavin: Common Problems in Translating Economic Texts
17:15 Magdaléna Lapúniková: Pragmatika překladu. Zdvořilost ve francouzštině a češtině z funkčního hlediska
17:30 Diskuse / Discussion

 

Pátek 23. 11. 2018

9:00 Key-note speech: Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.: The Beginnings of Czech Translation Criticism of English Literature in the 19th century
1. Literární překlad a dějiny překladu I /  Literary Translation and History of Translation I
10:00 Michal Brabec: Osobnost překladatele Jana Schejbala a jeho vliv na recepci katalánsky psané literatury u nás
10:15 Lukáš Klimeš: Jiří Kovtun: básník a překladatel
10:30 Tereza Marková: Modely pro analýzu překladu „hudby do slov“ v cizojazyčné beletrii a jejích českých převodech
10:45 Františka Zezuláková  Schormová: Konceptualizace rasy v českých překladech afroamerické literatury
11:00 Diskuse / Discussion
11:15 Pauza na kávu / Coffee break
2. Literární překlad a dějiny překladu II /  Literary Translation and History of Translation II
11:30 Burak Hilmioglu: Turkish Translation History and Especially the Activities of Translation BureauEstablished in the Early Republican Period
11:45 Carlota Lifante: The Adaptability of Anthroponyms and Hypocoristics from Russian into Spanish, Polish, German and French: Standards and Their Applicability in Humanist-literary Translation
12:00 Izabella Nyári: Literary Translation Networks in the Interwar Period
12:15 Maria Panagiotidou: Translating French Modern poetry into Greek: the Case of Rimbaud and Mallarmé
12:30 Diskuse / Discussion
13:00 Oběd / Lunch break
14:15 Key-note speech: Doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.: Translation Studies on its Track and Treks
3. Dějiny překladu III /  History of Translation III
15:15 Cristian Cámara Outes: The Notion of „Pseudotranslation“ in Yuri Tynyanov and Jiří Levý
15:30 Petr Kabelka: Význam překladatelské kritiky a její vliv na českou překladatelskou estetiku
15:45 Matěj Laš: Literary Translation Criticisms and Reviews in the Period of 1993–2017 in the Selected Journals
16:00 Kateřina Středová: Když se z translatologa stává historik (metody práce s historickými prameny v translatologickém výzkumu)
16:15 Diskuse / Discussion
16:30 Oficiální ukončení / Closing remarks